Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Prof. Dr. Durmuş Ali KAYAPINAR | 31 Mayıs 2023

Scroll to top

Top

No Comments

MEZHEPSİZLİK SADECE DİNSİZLİK DEĞİLDİR

MEZHEPSİZLİK SADECE DİNSİZLİK DEĞİLDİR
Kayapinar

9 Mart 1977 çarşamba günü Türkiye’de Yarın Gazetesi’nde yayınlanan üçüncü ve son makalem.

MEZHEPSİZLİK SADECE DİNSİZLİK DEĞİLDİR

Bir cereyan var… Buna MEZHEPSİZLİK diyorlar… Sadece sen, ben öteki değil; herkes, bütün dünya MEZHEPSİZLİK diyor. Türkiye’de hem MEZHEPSİZLİK bânîlerinin, hem de mezhep müdafii âcizin müşterek hocası muhterem Ahmet Davutoğlu, MEZHEPSİZLiK diyor. Büyük âlim Muhammed Sa’id Ramazan El-Bûtî  Eş-Şafi’î MEZHEPSiZLİK diyor. İşin vehametini anlayan herkes: MÜÇTEHİT TASLAKLIĞI, İBNİ TEYMİYECİLİK, SELEFİYECİLİK, VAHHABİLİK, NAYLON MÜTEHİTLİK, ISLÂHATÇILIK, REFORMCULUK, TELFİKÇİLİK, LÜTERCİLİK, DİN DEVRİMBAZLIGI… gibi dirhemi deryayı murdâr edecek isimlerle ortaya atılıyor; ama neticede hepsi de MEZHEPSİZLİK ta’birinde birleşiyor, en tatlısı zakkum en hafîfi mezmum olan bu isimler içerisinden müştereken MEZHEPSİZLİĞİ seçiyorlar. Hepsi de MEZHEPSİZLİK tâbirini dillerinden düşürmüyorlar.[1]

Peki, bunlar böyle diyor ama, Türkiye’de MEZHEPSİZLİK yoktur, Vahhâbilik yoktur, müctehitlik iddiası yoktur diye tepinmekle: Türkiye’de MEZHEPSİZLİĞİ’in varlığının elle tutulur ispatını yapan baş mezhepsiz ve muteref mürid’leri[2] ne diyor?.. MEZHEPSİZLİK tabirini nasıl tevil ediyorlar?. Bir de buna göz atalım:

Diyorlar ki, MEZHEPSİZLİK: dinsizlik, kitapsızlık, karısını kıskanmamak türlü sapıklık(…) mânâlarına gelir. Dolayısıyla yersizdir, fitne ve fesada sebeptir… Türkiye’de böyle bir şey yoktur.[3]

Pekâlâ, ortada ne mutlak ve ne de mukayyet müctehit yokken: mezhepsizliğin, dinsizlik dışında başka bir yeri mi vardır? Dört hak mezhep dışında beşinci bir hak mezhep mi vardır ki, MEZHEPSİZLİK – MEZHEBİ’ne DİNSİZLİK kefesi dışında bir başka yer bulacak ve onu oraya koyacağız?!.. MEZHEPSİZ ve DİNSİZ tâbirleri arasında sadece, umumilik ve hususilik dışında üçüncü bir fark var mıdır?!.. DİNSİZLİK MEZHEPSİZLİĞ’e nazaran daha umûmî (genel), MEZHEPSİZLİK ise DİNSİZLİG’e nazaran daha hususi (özel) değil midir?!. .. Bu iki kelime arasında bunun dışında bir mânâ farkı var mıdır?!..Daha açık ifade ile: “Her DİNSİZ MEZHEPSİZ değildir, fakat her MEZHEPSİZ DİNSİZ’dir.” demek zorunda değil miyiz?!… Ama bu tabirlerin içine, siz birer cüz olarak, ister kadın erkek halvet ve ihtilâtını, ister danslı cazlı, eşli leşli tepintileri, ister karısını kıskanmamayı, ister nikâhsız resmi zinayı, isterseniz Yezîdiliği ya da Dürzîliği katınız…  hepsi bir kapıya çıkmaz mı bütün bunların?!…

Hem MEZHEPSİZLİK yok da; bu toplantılar, bu yazı serileri, iftirâ kumkumaları, yaygara yaygaraları neye?!.. Mes’ele ilmîdir de; toplantı salonlarında, gazete sütunlarında işi ne?

Böylece MEZHEPSİZLİĞİ bir yaygara şeklinde göstereceğiz derken; MEZHEPSİZLİĞİN aynı zamanda bir DİNSİZLİK, DEYYUSLUK ve BOYNUZLULUK olduğunu ilan etmiş olmuyor musunuz kendi dilinizle cümle âleme?!..

Evet biz de bu noktada sizlere katılıyor, îtirafçılarla birlikte îtiraf ediyor, kezâlikçilerle kezâlik çekiyor ve diyoruz ki: “MEZHEPSİZLİK SADECE DİNSİZLİK DEĞİLDİR”, daha nelerdir neler!..

Yalnız, bizim size katılmadığımız dev gerçeklerden biri ve birincisi ise, İmam-Hatip ve İslâm Enstitüleri Neslinin aslâ üç buçuk MEZHEPSİZ’den ibâret olmadığı gerçeğidir vesselâm…

[1]Sayın Hayreddin Karaman 21 Ocak 1977 Cuma akşamı Konya Müftülük Salonunda yaptığı toplantıda MEZHEPSİZLİK cereyanı aleyhinde Türkiye’de 7 kitap, 200’ün üzerinde makale yazıldığını ve bu durum karşısında bu cereyanın var olduğunu itirafa mecbur kalmış, kendisine mezhepsizlik isnad edildiği de söyleyerek uzun uzadıya kendisini müdafaaya çalışmıştır. Konuş-ması yüzlerce kişi tarafından dinlenmiş ve teyb bantlarına kaydedilmiştir. Öğrendiğimize göre, aynı toplantıları başka yerlerde de yapmıştır.

[2]Mezkûr toplantıda Sayın Hayreddin Karaman Konya Yüksek İslâm Enstitüsü Arapça hocalarından Sayın Ahmet Gürtaş’ın kendisinin müridi olduğunu îtirâf etmiştir.

[3]Gerek adı geçen Konya toplantısında Sayın Hayreddin Karaman, gerekse 21 Ocakta başlayıp 14 Şubat 1977’ye kadar sürdürdüğü MEZHEPSİZLİK YAYGARASI başlıklı yazı serisinde Sayın Ahmet Gürtaş bu ve benzeri hususları müştereken kayd etmişlerdir. Mezkûr yazı serisi Sayın Ahmel Gürtaş’ın da kurucuları arasında bulunduğu ve halen idare heyeti başkanı olduğu Konya’da münteşir: “Türkiye’de Yarın Gazetesi”de; yayınlanmıştır.

 

Yorum yap